WIOLETTA LEMAŃSKA

PSYCHOTERAPEUTA

POMÓŻ SOBIE, Jeżeli

 • przestałeś dostrzegać to, co w Twoim życiu jest dobre
 • borykasz się z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości
 • doświadczasz lęku, nadmiernego smutku, osamotnienia, pustki
 • przeżywasz żałobę
 • chciałbyś poznać siebie, zrozumieć z czego wynikają Twoje zachowania, myśli, uczucia
 • niepokoi Cię to, co dzieje się z Twoim dzieckiem
 • przeżywasz kryzys życiowy
 • masz kłopot w relacji z dzieckiem
 • doświadczasz długotrwałego stresu
 • masz trudności w porozumieniu i tworzeniu bliskich relacji z partnerem
 • masz kłopot w radzeniu sobie ze złością

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIA TO

 • cykl systematycznych, rozłożonych w czasie sesji. Na skuteczność procesu psychoterapii nie mają wpływu pojedyncze sesje, a realizacja całego procesu.
 • proces długotrwały, niezbędny do dokończenia przynoszących ulgę zmian w psychice pacjenta.
 • proces tworzenia rozumienia istoty wewnętrznych przeżyć oraz relacji z innymi ludźmi. Rozumiejąca i wspierająca obecność psychoterapeuty, który posługuje się wiedzą i doświadczeniem, pomaga łączyć elementy wewnętrznego świata pacjenta oraz towarzyszy poszukiwaniu rozwiązań problemów dróg rozwoju.
 • metoda leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości ludzkiej psychiki. Wywodzi się m.in. z filozofii, psychologii oraz medycyny. Nie jest tylko metodą leczenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją również do zmian w strukturze psychicznej i zwiększaniu potencjału osobowościowego.

KONSULTACJE

Konsultacje to pierwszy kontakt psychoterapeuty z pacjentem, w trakcie którego osoba zgłaszająca się przedstawia możliwe formy pomocy. Istotą konsultacji jest ustalanie, co jest problemem, z którym zgłasza się osoba. Konsultacje trwają do 3 spotkań.

Poufność

Zarówno w czasie konsultacji, jak i całego procesu sychoterapeutycznego, wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osoby zgłaszającej się. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia osoby zgłaszającej się.

O mnie

Korzystając w wieloletniego doświadczenia zawodowego zajmuję się problematyką kryzysów życiowych, strat, traum, pracuję z osobami uwikłanymi w przemoc domową, depresją, lękiem , innymi problemami natury psychicznej, kryzysami związków, rodzin, celami rozwojowymi.