PSYCHOTERAPIA Par/małżeństw

Psychoterapia par dotyczy terapii małżeństw i par będących w związkach nieformalnych. W rozmowie z psychoterapeutą para poznaje źródło i znaczenie problemu powstałego w relacji . Cały proces psychoterapeutyczny jest skoncentrowany na relacji pary. Oboje partnerzy mają szansę przedstawić własną spostrzeżenia dotyczące zgłaszanego problemu i razem z psychoterapeutą pracować nad zmianą . Psychoterapia par pomaga rozpoznać źródło konfliktów, przywraca stabilizację i przyczynia się do rozwoju. Psychoterapia par/małżeństw odbywa się co 3, 4 tygodnie i trwa 60 min.

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH OFERUJĘ OSOBOM:

  • pragnących podnieść satysfakcję ze swojego związku, lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby;

  • przeżywających konflikty oraz kryzysy w związkach partnerskich/małżeńskich;

  • mających trudności ze wzajemnym zaufaniem lub brakiem zainteresowania sobą;

  • zmagających się z dużą zmianą sytuacji życiowej;

  • pragnących z innej przyczyny poprawić swoje funkcjonowanie lub rozwiązać napotkane w codziennym życiu trudności.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się co 3, 4 tygodnie i trwają 60 minut.