PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. Odbywa się najczęściej raz w tygodniu. Psychoterapeuta i pacjent pracują nad ustalonymi celami, które są ważne dla pacjenta. Psychoterapeuta pomaga określić realność celów oraz czas potrzebny do ich realizacji. Psychoterapia pomaga pacjentowi w zrozumieniu jego problemów, lepsze poznanie samego siebie w odniesieniu do jego historii i doświadczeń życiowych co wpływa na poprawę jakości życia. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 min.

 

Psychoterapia krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań) ma na celu wsparcie pacjenta w aktualnych trudnościach, jej głównym celem jest zażegnanie kryzysu.

 

Psychoterapia długoterminowa jest formą dłuższej pracy, czasem trwającej kilka lat. W terapii długoterminowej przepracowywane są nie tylko aktualne trudności życiowe, a także relacje z przeszłości. To forma pracy ułatwiająca pacjentowi poznanie przyczyn trudności życiowych i zrozumienie samego siebie.

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH OFERUJĘ OSOBOM:

 • zainteresowanym zmianą swojego życia , własnym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości

 • mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, odczuwającym jego negatywne skutki oraz nie potrafiącym przystosować się do zmian w życiu

 • doświadczającym trudnych sytuacji życiowych i kryzysów (utrata bliskiej osoby, rozwód, nagłe zmiany w życiu)

 • doświadczającym poczucia przygnębienia, depresji, cierpiącym na zaburzenia nastroju

 • przezywającym niepokój, lek, doświadczającym myśli lub zachowań obsesyjnych

 • doświadczających dolegliwości psychosomatycznych – przeżywających dolegliwości fizyczne o niewyjaśnionej medycznie przyczynie

 • cierpiącym z powodu problemów z odżywianiem, takich jak anoreksja, bulimia, otyłość

 • mającym trudności w codziennym życiu wynikające z zaburzeń określanych przez specjalistów jako zaburzenia osobowości

 • doświadczajacych przemocy

 • doświadczających innych trudności natury psychicznej

 • fgsdfdsfdsfds

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się 1 w tygodniu i trwają 50 minut.