PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia dzieci i młodzieży oddziałuje na zgłaszane trudności i wzmacnia prawidłowy rozwój. Pierwsza sesja konsultacyjna odbywa się tylko z udziałem rodziców. W trakcie spotkania omawiany jest deklarowany przez rodziców problem. Psychoterapeuta prowadzi wywiad dotyczący dziecka/nastolatka i historii rodziny. W drugiej konsultacji uczestniczy samo dziecko/nastolatek. Konsultacje zamyka rozmowa z rodzicami podczas której proponowane są formy pomocy. Psychoterapia dzieci i młodzieży wsparta jest spotkaniami o charakterze psychoedukacyjnym lub informacyjnym dla rodziców. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 min.

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH OFERUJĘ OSOBOM:

 • kryzysów rozwojowych i życiowych: rozstanie rodziców, śmierć bliskiej osoby

 • zwiększenia

 • zaburzeń nastroju

 • zaburzenia depresyjne

 • zaburzenia lękowe( m.in. lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne)

 • zaburzenia odżywiania

 • zaburzenia pod postacią somatyczną

 • zachowania autoagresywne – samookaleczenia

 • trauma

 • przemoc domowa

 • moczenie nocne

 • problemy ze snem

 • nadmierna nieśmiałość , wycofanie, niska samoocena i poczucie własnej wartości

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami, niekontrolowane wybuchy złości, agresji

 • trudności adaptacyjne

 • stres, napięcie

 • inne trudności natury psychicznej

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.