FORMY POMOCY, KTÓRE PROPONUJEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. Odbywa się najczęściej raz w tygodniu. Psychoterapeuta i pacjent pracują nad ustalonymi celami, które są ważne dla pacjenta. Psychoterapeuta pomaga określić realność celów oraz czas potrzebny do ich realizacji. Psychoterapia pomaga pacjentowi w zrozumieniu jego problemów, lepsze poznanie samego siebie w odniesieniu do jego historii i doświadczeń życiowych co wpływa na poprawę jakości życia.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia dzieci i młodzieży oddziałuje na zgłaszane trudności i wzmacnia prawidłowy rozwój. Pierwsza sesja konsultacyjna odbywa się tylko z udziałem rodziców. W trakcie spotkania omawiany jest deklarowany przez rodziców problem. Psychoterapeuta prowadzi wywiad dotyczący dziecka/nastolatka i historii rodziny. W drugiej konsultacji uczestniczy samo dziecko/nastolatek. Konsultacje zamyka rozmowa z rodzicami podczas której proponowane są formy pomocy. Psychoterapia dzieci i młodzieży wsparta jest spotkaniami o charakterze psychoedukacyjnym lub informacyjnym dla rodziców. 

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIA Rodzin

System rodzinny to osoby tworzące rodzinę, ich wzajemna komunikacja i relacje. Kiedy jeden element systemu przestaje działać cały system musi na to zareagować. Udział wszystkich osób w terapii jest ważny, gdyż wpływa na zmianę w systemie rodzinnym. W czasie pracy terapeutycznej rodzina może nazwać przyczynę swoich trudności , poznać swoje zasoby, które mogą pomoc w przywróceniu równowagi w systemie. Psychoterapia rodzin pomaga każdej osobie w rodzinie poszerzyć wiedzę o osobie i innych. Rodzicom umożliwia podniesienie swoich kompetencji wychowawczych.

PSYCHOTERAPIA Par/małżeństw

Psychoterapia par dotyczy terapii małżeństw i par będących w związkach nieformalnych. W rozmowie z psychoterapeutą para poznaje źródło i znaczenie problemu powstałego w relacji . Cały proces psychoterapeutyczny jest skoncentrowany na relacji pary. Oboje partnerzy mają szansę przedstawić własną spostrzeżenia dotyczące zgłaszanego problemu i razem z psychoterapeutą pracować nad zmianą . Psychoterapia par pomaga rozpoznać źródło konfliktów, przywraca stabilizację i przyczynia się do rozwoju.